Tarnów. Otoczą niepełnosprawnych intelektualnie kręgami wsparcia
Niepełnosprawność

Tarnów. Otoczą niepełnosprawnych intelektualnie kręgami wsparcia

Po raz pierwszy w Tarnowie rusza nowatorski projekt: “Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. W projekcie chodzi głównie o to, by wokół osoby niepełnosprawnej intelektualnie wytworzyć sieć ludzi życzliwych, przede wszystkim z najbliższego, sąsiedzkiego otoczenia, nie tylko instytucji pomocowych.

To wpłynie na poprawę jakości życia takich osób, ich samodzielne funkcjonowanie tu i teraz oraz zabezpieczy ich przyszłość.

“Kręgi Wsparcia” jest to model środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i na ten model składają się osoby, instytucje, uczestniczące w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnością. Od nich zależy jakość życia tych osób, i tego obecnego i tego przyszłego. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje w jakimś środowisku – mówi kierownik tarnowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, “Kręgi Wsparcia” Urszula Paszkowska.

W tej chwili projektem objętych jest sześć osób, podopiecznych PSONI.

źródło: Radio RDN

 

7 czerwca 2021