Uchodźcy z Ukrainy

Tajwan z Krakowem dla Ukrainy

10 czerwca Szef Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce Bob L. J. Chen z delegacją złożył wizytę Prezydentowi Krakowa w związku z podpisaniem umowy darowizny pieniężnej na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Krakowie.

Umowa została podpisana korespondencyjnie 30 maja 2022 roku. Przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie środki finansowe  w wysokości 500 tysięcy USD są przeznaczone na zakup lokalu na specjalistyczno-terapeutyczną placówkę dla dzieci–sierot uchodźców z Ukrainy oraz na zakup miejsc w prywatnych domach opieki dla seniorów z Ukrainy. Zgodnie z decyzją darczyńcy kwota będzie podzielona na dwa cele w proporcji 90 procent – 10 procent.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował już harmonogram działań dotyczący realizacji umowy, czyli plan zakupu domu jednorodzinnego z przeznaczeniem na placówkę edukacyjno-terapeutyczną oraz umowę z prywatnym domem pomocy społecznej. Zakup nieruchomości ze środków publicznych oraz przystosowanie jej do specjalistycznej funkcji, jaką jest placówka opiekuńczo-wychowawcza wraz z uzyskaniem pozwoleń i certyfikatów jest procesem czasochłonnym. Zastępca Dyrektora MOPS Marzena Samek podkreśliła, że mając świadomość jak pilna jest potrzeba otwarcia takiego domu dla dzieci z Ukrainy, MOPS postara się zrealizować to zadanie najpóźniej w IV kwartale tego roku.

Przed spotkaniem z Panem Prezydentem przedstawiciele Biura Przedstawicielskiego Tajpej odwiedzili placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego na os. Willowym oraz Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy przy ul. Śniadeckich 5. Placówka dla dzieci z Ukrainy współfinansowana z tajwańskiej darowizny ma być podobnym obiektem do tej z osiedla Willowego. Ambasador Chen był pod wrażeniem organizacji i warunków w domu, po którym delegację oprowadzała jedna z młodych mieszkanek. Ujmujący był także poczęstunek przygotowany przez gospodarzy – samodzielnie upieczone ciasto.

Zbiórka funduszy dla Ukrainy została zorganizowana w Tajwanie zaraz po rozpoczęciu wojny i była koordynowana przez rząd. Przez miesiąc Tajwańczycy, przy znaczącym udziale przedstawicieli rządu, co zostało podkreślone przez ambasadora, uzbierali około 33 miliony dolarów. Mieszkańcy Tajwanu solidaryzują się z ofiarami wojny na Ukrainie uczestnicząc w różnych inicjatywach. Ambasador Cheng podkreślał, że jest pod wrażeniem działań Polaków, szczególnie wielkoduszności i zaangażowania władz oraz mieszkańców Krakowa. Przekazując na ręce Prezydenta Krakowa wyrazy szacunku za tę bezinteresowną solidarność zapewnił, że jest przekonany, że środki pochodzące ze zbiórki publicznej mieszkańców Tajwanu są przekazane w najlepsze ręce.

Na koniec spotkania Ambasador Bob Chen przekazał prezydentowi propozycję nawiązania współpracy przez Kraków z miastem Tainan, uznawanym w Republice Chińskiej (oficjalna nazwa Tajwanu), za kulturalną stolicę kraju.

Źródło: oprac. za krakow.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 czerwca 2022