Tag:urzędy pracy

„Chcemy, by urzędy pracy lepiej się kojarzyły”
Bezrobotność

„Chcemy, by urzędy pracy lepiej się kojarzyły”

W 2021 r. 38,7 proc. osób bezrobotnych jako główny powód swojej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy wskazało wyłącznie potrzebę uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Nowe prawo ma sprawić, że urzędy pracy będą lepiej się kojarzyły. Projekt ustawy o aktywności zawodowej ma zastąpić ustawę z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i…

Bezrobotność, News

Fikcyjni bezrobotni stracą ubezpieczenie zdrowotne?

Rząd idzie na walkę z fikcyjnym bezrobociem. Pracujący na czarno, którzy zarejestrowani są w urzędzie pracy jako bezrobotni, mogą stracić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. W świetle obowiązujących przepisów, osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotne z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego. Zarejestrowani jako bezrobotni mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że…

Bezrobotność, News

Niskopłatne staże. Młodzi bezrobotni czują się wykorzystywani przez pracodawców

Mimo pandemii, urzędy pracy zdołały w tym roku zorganizować już ponad 40 tysięcy staży dla bezrobotnych. Młodzi ludzie czują się jednak wykorzystywani przez pracodawców. Szukają sposobów na zerwanie umowy tak, by nie zostać skreślonym za to z rejestru bezrobotnych. Zdaniem pracodawców nabór na staże musi być zmieniony, a masowa produkcja stażystów jest bez sensu. W…

Bezdomność, News

Bezrobocie w Polsce. Jest gorzej niż podczas kryzysu w 2008 r.

Tylko w kwietniu pracę straciło już ponad 160 tysięcy osób – wynika z danych ZUS. To pięć razy więcej niż podczas całego kryzysu w 2008 roku. A będzie jeszcze gorzej. Czeka nas prawdziwa fala bezrobocia. Najnowsze dane ZUS pokazują nie tylko liczbę nowych bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w urzędach pracy. Na podstawie informacji Zakładu można…

Bezrobotność, News

Trudno zostać oficjalnym bezrobotnym

Być bezrobotnym w Polsce dotkniętej koronawirusem? Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Zasiłek wynosi trzy razy mniej niż pensja minimalna, a i tak dostaną go nieliczni. Do tego nieczynne urzędy i zapchane infolinie. To rzeczywistość tych, którzy muszą zmierzyć się z brakiem pracy. Chcesz się zarejestrować jako osoba bez pracy? To nie takie proste. Urzędy pracy odsyłają…

Bezrobotność, News

Nowe rozporządzenie dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

W środę (15 kwietnia) weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Nowe przepisy zawierają szereg ułatwień. W rozporządzeniu przewidziano m.in. szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii COVID-19. Zrezygnowano z możliwości sporządzania kserokopii i ze skanowania dowodu osobistego….

Bezrobotność, News

Kim są osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

Osoby bezrobotne, które ze względu na określone uwarunkowania mają znaczne trudności z wkroczeniem lub utrzymaniem się na rynku pracy to grupa, wobec której urzędy pracy mają możliwość stosowania dodatkowych instrumentów. Kim właściwie są te osoby? Na jaką pomoc mogą liczyć? Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osobą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy…