Covidowe szczepienie osób mających trudności z poruszaniem się 
Niepełnosprawność

Covidowe szczepienie osób mających trudności z poruszaniem się 

Każda osoba, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do punktu szczepień, może sama lub z pomocą swojego opiekuna zgłosić potrzebę szczepienia w domu. Aby zaszczepić się we własnym domu, należy najpierw zadzwonić do swojej przychodni POZ. Może to zrobić również opiekun danej osoby. Lekarz lub pielęgniarka z przychodni ocenią, czy pacjent kwalifikuje się do szczepienia w domu.

Pomocna w tym zakresie będzie dokumentacja medyczna, dlatego warto upewnić się, w przypadku leczenia się u specjalisty, że lekarz pierwszego kontaktu ma aktualną informację o stanie zdrowia pacjenta.

Jeśli lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uznają, że dana osoba powinna być zaszczepiona w domu, zawiadomią o tym wyjazdowy punkt szczepień najbliższy dla miejsca zamieszkania. Kiedy wyjazdowy punkt szczepień otrzyma zgłoszenie do szczepienia od lekarza POZ, skontaktuje się z daną osobą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu szczepienia.

Lekarz, który przyjedzie na wykonanie szczepienia, dodatkowo oceni przed zabiegiem, czy szczepienie jest w ogóle możliwe. Warto zapoznać się z kwestionariuszem kwalifikacji do szczepienia, a jeśli jest taka możliwość, wydrukować go i wypełnić. Ekipa wyjazdowa zostanie przez 15 minut po szczepieniu, na wypadek wystąpienia odczynu poszczepiennego.

Osoby, które mogą się poruszać, ale nie na tyle, by samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, również nie pozostaną bez pomocy. Niepełnosprawni oraz osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień, mogą umówić transport na szczepienie.

W tym celu można najpierw należy zarejestrować się na szczepienie, a dopiero później umówić transport.

Podczas rejestracji telefonicznej wystarczy powiedzieć konsultantowi, że chcemy skorzystać z transportu do punktu szczepień. W przypadku rejestracji internetowej, po jej zakończeniu wyświetli się link do spisu gmin oraz numerów infolinii gminnych. Trzeba znaleźć swoją gminę i zadzwonić na wskazany numer.

źródło: Radio Dla Ciebie

27 maja 2021