Przemoc domowa

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy

Od 1 do 19 listopada instytucje i organizacje społeczne na całym świecie wspólnie zwracają uwagę na wciąż aktualny problem krzywdzenia dzieci i młodzieży. Inicjatorem akcji jest Women’s World Summit Foundation, którą w Polsce wspiera Fundacja po DRUGIE.

Celem kampanii jest uwrażliwienie obywateli na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Symbolem akcji jest pomarańczowa wstążka – znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież, a tegoroczne hasło brzmi: STACJA –EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC.

***

Do światowej kampanii przyłączyło się np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Centrum uruchomiło specjalną strefę specjalistycznego wsparcia „Razem przeciwko przemocy”, działającą pod numerami telefonu 76 847 96 91 i 76 847 96 92.

Bezpłatną pomoc, z zapewnieniem pełnej dyskrecji, mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego. Co ważne, w sytuacjach nagłych i kryzysowych wsparcie przychodzi natychmiast.

***

Po raz siódmy do akcji przyłączyły się Tychy. Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości oraz „Żyrafa” w Parku Miejskim będą podświetlone na pomarańczowo, a na kilkunastu przystankach pojawią się plakaty promujące kampanię.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców OIK „Empatia wychodzi na plus”. Ponadto opracuje i rozdystrybuuje materiały zawierające m.in. informacje, gdzie można zgłaszać sytuacje przemocy.

***

Fundacja po DRUGIE organizuje bezpłatne szkolenia i webinaria online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Lista szkoleń dostępna jest na profilu społecznościowym.

Źródło: oprac. za lubin.pl i tychy.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 listopada 2022