Niepełnosprawność

Sokółka. Powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

W Sokółce powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to pierwsze miejsce w powiecie sokólskim, oferujące dzienny pobyt i wsparcie osobom ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na to 400 tys. zł z funduszy europejskich.

Ośrodek utworzy Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Będzie funkcjonował cały rok, przez pięć dni w tygodniu, od godziny 7:00 do 15:00. Opiekę w nim znajdą osoby pełnoletnie z bardzo poważnymi zaburzeniami rozwojowymi i złożonymi dysfunkcjami organizmu, wymagające stałej opieki, które zakończyły edukację szkolną.

Projekt zakłada też pomoc rodzicom i opiekunom. Otrzymają oni wsparcie psychologiczne, będą mogli skorzystać ze szkoleń podnoszących kompetencje.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 422,7 tys. zł, z tego dotacja pokryje 400 tys. zł. Projekt wpłynął na nabór Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

źródło: Polskie Radio Białystok

23 kwietnia 2021