Śląsk coraz bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi
Niepełnosprawność

Śląsk coraz bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi

W woj. śląskim można zaobserwować powolną poprawę w zakresie dostępności urzędów i oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi – wynika z opublikowanego właśnie raportu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”.

W ramach projektu „Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” w okresie od 10 października 2019 r. do 26 sierpnia 2020 r. na terenie 17 powiatów oraz 19 miast na prawach powiatu z terenu woj. śląskiego przeprowadzony został monitoring, którego celem było sprawdzenie, na ile są to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogą się czuć bezpiecznie oraz bez problemów załatwić sprawy urzędowe lub skorzystać z lokalnej oferty kulturalnej.

Pod pojęciem niepełnosprawności sensorycznej kryje się dysfunkcja narządów zmysłów organizmu człowieka. Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności, to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, słabosłyszące.

Z raportu wynika, że w obszarze infrastruktury nadal pozostaje wiele do zrobienia, choć można też zaobserwować dobre praktyki. Eksperci stowarzyszenia w każdej miejscowości sprawdzali dwa różne miejsca: główny plac lub ulicę oraz przestrzeń publiczną, która była remontowana lub rewitalizowana w ciągu ostatnich 3 lat.

Tylko w 1 na 32 sprawdzane miejsca po remoncie napotkano na wystające włazy oraz słupy czy słupki, a w badaniu dostępności przestrzeni przed remontami, taka sytuacja miała miejsca aż w 22 miejscach na 36 monitorowanych

Na 36 centralnych placów i ulic jedynie w jednym, w Tychach, natrafiono na ścieżki dostępu, które prowadziły do przystanków komunikacji miejskiej. W przypadku przestrzeni poddanych remontowi w ostatnich latach podobne rozwiązania znaleziono tylko w 6 miejscach na 32 sprawdzane.

Jako miejsce dobrze przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi autorzy raportu wskazali m.in. kino studyjne Światowid w Katowicach. Z kolei w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu utworzono stanowisko komputerowe z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabowidzących. „Kopalnią dobrych praktyk” okazało się Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Siedziba starostwa wyposażona jest w wiele rozwiązań zapewniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Raport powstał w ramach projektu „Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

źródło: Portal Samorządowy

7 stycznia 2021