News

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym

Podczas 76. posiedzenia Sejmu IX kadencji, głosami 445 posłów, izba przyjęła rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Ustawa zakłada stworzenie nowego świadczenia wspierającego, trafiającego do osób, które poddadzą się procedurze oceny potrzeby wsparcia, jeśli zostanie u nich oceniona na 70 lub więcej punktów w 100-punktowej. 

Świadczenie wspierające będzie przyznawane osobie z niepełnosprawnością dopiero od 18 roku życia. Od 16 będzie można wnioskować o określenie potrzeby wsparcia, na podstawie którego będzie przyznawane świadczenie wspierające.

Ustawa ma charakter epokowy to jest zasadnicza zmiana w polityce społecznej w podejściu do osób z niepełnosprawnością. Nasz rząd bardzo poważnie podjął się realizowaniu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – mówił przed głosowaniem Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. – Doszliśmy do momentu, w którym osoba z niepełnosprawnością staje się podmiotem i decydentem we własnych sprawach – powiedział Paweł Wdówik.

Obywatel, nie podopieczny

Pełnomocnik stwierdził, że ustawa o świadczeniu wspierającym rozwiązuje problem dotyczący łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Samo świadczenie wspierające jest pierwszym opartym na ocenie funkcjonalnej niepełnosprawności, czyli na tym, co człowiek może, a nie czego mu brakuje. Jego wprowadzenie od stycznia 2024 roku ma kosztować 4 miliardy złotych.

– Osoba z niepełnosprawnością staje się obywatelem, a nie podopiecznym – powiedział Pełnomocnik Wdówik.

Świadczenie wspierające będzie wedle przyjętej przez Sejm ustawy przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej u osób, których  potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej, gdy jest ona na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów.

Wybór modelu

Jak wskazuje ustawa rodziny będą mogły podjąć wybór czy pozostać w starym systemie (świadczenie pielęgnacyjne bez możliwości dorabiania) czy wybrać nowy system (świadczenie pielęgnacyjne przyznawane do 18 roku życia osoby z niepełnosprawnością bez ograniczeń zarabiania i świadczenie wspierające dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością). Dokonanie wyboru będzie można również po poddaniu się przez osobę z niepełnosprawnością ocenie skali potrzeby wsparcia, tak by rodzina mogła wybrać, który system będzie dla niej lepszy.

Co ważne osoba z niepełnosprawnością, która zdecyduje się pobierać świadczenie wspierające, będzie mogła je łączyć z rentą, zasiłkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem uzupełniającym ale też z dochodami z pracy. Świadczenie to będzie przypisane do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna. Co ważne, osoby, które po raz pierwszy orzekać się będą po pierwszym stycznia 2024 mają otrzymywać świadczenia tylko według nowych zasad.

Źródło: oprac. za niepelnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

29 maja 2023