Niepełnosprawność, Video

Rodzice w edukacji osób niepełnosprawnych

Bez edukacji nie ma niczego. To oczywiste. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością muszą wiedzieć jak upominać się o to, co im się należy.

Muszą wiedzieć do czego wobec ich dzieci zobowiązana jest na przykład szkoła. Niestety nauczyciele nader często są kompletnie nie przygotowani do tego, żeby mieć w klasie dzieci z autyzmem, albo inną lekką postacią niepełnosprawności. Nawet jeżeli biorą udział w jakichś kursach, to są to kursy niewystarczające, tuzinkowe – w rezultacie schematyczne, czyli nieskuteczne. Poza tym takie kursy to czysta teoria.

18 kwietnia 2019