Niepełnosprawność

Radom. Festiwal twórczości osób niepełnosprawnych „Tacy Sami”

W Radomiu zakończył się III Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”. 

Festiwal gościł w Radomiu już po raz trzeci. Główną ideą imprezy jest aktywizacja oraz promowanie twórczości i kreatywności osób niepełnosprawnych, a także wymiana doświadczeń opiekunów i placówek sprawujących pieczę nad ich rozwojem artystycznym.

Organizatorzy festiwalu starają się pokazać, w jaki sposób można znosić bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Chcą pokazać, że osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, mogą odkrywać i poznawać własne możliwości, a także zyskiwać szansę pełniejszego istnienia w społeczeństwie.

Wcześniejsze edycje festiwalu odbyły się w 2018 i 2019 roku. W tym roku I miejsce zdobył Zespół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” działający w kieleckim WDK. Zespół wystąpił z najnowszym programem zatytułowanym „Wyszłabym za dziada”.

Źródło: oprac. za TVP3 Kielce. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

13 września 2021