Niepełnosprawność

Jeden procent PIT trafił do budżetu. Przepisy podatkowe w pandemii uderzyły w organizacje wspierające niepełnosprawnych

W kryzysie covidowym wiele firm składało wnioski o odroczenie płatności podatku dochodowego. Co w takich sytuacjach dzieje się z jednym procentem dla potrzebujących? Okazało się, że pieniądze, które miały iść do fundacji, teraz leżą na kontach Skarbu Państwa. W tempie zmian legislacyjnych zapomniano m.in. o osobach niepełnosprawnych, podopiecznych różnych organizacji pożytku publicznego.

Teoretycznie parlament przewidział problemy w prawie z przekazami jednego procenta na organizacje pożytku publicznego i próbował coś z tym tematem zrobić. Nawet jeśli zeznanie podatkowe złożyło się do 1 czerwca 2020, lub korektę do 30 czerwca, to nie uniemożliwiało przekazania środków na OPP. O jeden miesiąc przesunięto ustawowy termin zapłaty podatku. W czym tkwi problem? Okazuje się, że pieniądze nie wpływają do fundacji w przypadku „niezapłacenia w pełnej wysokości podatku stanowiącego podstawę obliczenia kwoty 1 proc. podatku, który miał być przekazany na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego”..

Firmy przesuwając płatność podatku, ratowały płynność finansową. Wiele z nich uzyskiwało indywidualne decyzje organów skarbowych i przesuwało płatność o więcej niż ustawowy dodatkowy miesiąc. A w związku z niedostosowanymi do nowej sytuacji przepisami ucierpieli czekający na pomoc.

„Na podstawie art. 45c ust. 2 ustawy PIT warunkiem przekazania kwoty 1 proc. na rzecz OPP, jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – zatem nie później niż do końca czerwca” – komentuje Ministerstwo Finansów.

„Regulacja ta jest konsekwencją innej zasady, stosownie do której naczelnik urzędu skarbowego kwotę 1 proc. przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe (art. 45c ust. 4 ustawy PIT)” – dodano.

Ministerstwo wskazuje, że wprowadzone regulacje wydłużające terminy przekazywania jednego procenta budziły „liczne obawy OPP”, że zmiany te wpłyną na opóźnienie w przekazaniu pieniędzy na ich rzecz. „Dlatego pozostałe zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz OPP pozostały bez zmian” – wyjaśnia ministerstwo.

„W konsekwencji brak zapłaty podatku w terminie wskazanym w art. 45c ust. 2 ustawy PIT skutkuje brakiem możliwości przekazania 1 proc.” – podsumowano.

źródło: Business Insider

9 grudnia 2020