News, Video

Pozory mylą – Kampania „(Nie)widzialni”

Pozory często mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni. Stąd też pomysł Fundacji StwardnienieRozsiane.Info na kampanię, który ma na celu wspierać osoby z niewidoczną niepełnosprawnością i budować świadomość społeczną. Teraz do kampanii dołącza Gdyńskie Centrum Filmowe.

W Polsce mieszka nawet siedem milionów osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka, często jednak znacząco wpływa na życie tych, którzy funkcjonują z nią na co dzień.

Dlatego Fundacja StwardnienieRozsiane.Info ruszyła z nową kampanią pod hasłem „(Nie)widzialni”. To projekt, który ma zwiększyć w społeczeństwie świadomość na temat niewidocznych niepełnosprawności. Do kampanii dołączyło też Gdyńskie Centrum Filmowe.

Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana chorobą (np. stwardnieniem rozsianym, cukrzycą), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzmem), przebiegiem leczenia (np. leczeniem onkologicznym) lub wypadkiem (np. protezą, której nie widać pod ubraniem). I choć taka niepełnosprawność jest trudna do zauważenia, często wpływa na życie osób, które jej doświadczają.

– Osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami są często traktowane z niezrozumieniem lub niedowierzaniem, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Dlatego też zamysłem naszego projektu jest, by jego uczestnik otrzymał wsparcie, którego potrzebuje, kiedy nosi symbol „(Nie)widzialnych”, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje, a jednocześnie by odbywało się to dyskretnie i w sposób niestygmatyzujący – informują na swojej stronie twórcy kampanii.

Projekt „(Nie)widzialni” jest podzielony na etapy. W pierwszych tygodniach kluczowymi działaniami fundacji będzie kampania informacyjna w mediach i internecie oraz szkolenia dotychczasowych partnerów. W kolejnym etapie zostaną udostępnione m.in. specjalne smycze, opaski, a także emblematy w wersji elektronicznej.

Organizatorem projektu jest Fundacja StwardnienieRozsiane.Info. Projekt objęli patronatem honorowym: Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Fundusz Zdrowia i prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Dobre Innowacje” finansowanego w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Źródło: informacji i ilustracji w tekście: gdynia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 marca 2023