Niepełnosprawność

Poznań. Uczyli dziennikarzy dobrych manier względem osób niepełnosprawnych

Niedawno w poznańskim Stowarzyszeniu „Na Tak” odbyła się dyskusja na temat ukazywania w mediach wizerunku osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie „Na Tak”, to największa poznańska organizacja działająca na rzecz osób o ograniczonej sprawności.

Tym razem fundacja zorganizowała spotkanie dla wielkopolskich dziennikarzy. Istotą rozmowy było udowodnienie zebranym gościom, że o niepełnosprawnych warto pisać w mediach.

– Warto to robić, ze względu na to, by pokazać ogółowi społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby, marzenia i pragnienia jak ludzie w pełni sprawni. Niepełnosprawność często tkwi wyłącznie w głowach osób o ograniczonej sprawności, a ludzie nią dotknięci często dokonują rzeczy, które ciężko jest osiągnąć osobom w pełni sprawnym – powiedziała Ewa Bielawa zastępca dyrektora stowarzyszenia „Na Tak”.

Podczas spotkania dziennikarze mogli wysłuchać osób z niepełnosprawnością, którzy opowiadali o swoich osiągnięciach. Tomasz Wojczak redaktor naczelny portalu pion.pl, udzielał dziennikarzom praktycznych porad, jak zachować się w obecności osób z niepełnosprawnością, gdy ci przeprowadzają z nimi wywiad. Redaktor radził dziennikarzom by w przypadku rozmów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wpierw poznali kontekst ich życia, to gdzie spędzają czas, jakie mają pasje, czym się zajmują na co dzień.

Gdy pozna się te fakty zdecydowanie łatwiej jest przeprowadzić rozmowę na przykład z osobą dotkniętą trisomią 21 chromosomu – mówił Tomasz Wojczak. 

Stowarzyszenie „Na Tak” już planuje kolejne spotkania, które będą miały przybliżyć ludziom funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.

Źródło: oprac. za epoznan.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 listopada 2022