Bezdomność

Poznań. Mobilny Punkt Pomocy Medycznej

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków – dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  

W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.

Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@signumcaritatis.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 835 68 67.

***

W czerwcu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:

  • 01.06. (czwartek) – Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań – od godziny 12:30
  • 05.06. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul.  Taczaka 7 – od godz. 9:30 (Siostry Urszulanki)
  • 12.06. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Niegolewskich 23, Poznań – od godziny ok. 11:00 (Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi)

Źródło informacji i zdjęcia: caritaspoznan.pl.

19 maja 2023