Imigranci

Poznań. Czy miasto przyjmie imigrantów?

Czy Poznań przyjmie imigrantów w ramach paktu migracyjnego? Poznańska radna chciała poznać zdanie prezydenta miasta, mając na uwadze doniesienia o tysiącach nielegalnych imigrantów, którzy mają trafić do Polski. Co na to Jacek Jaśkowiak?

Pod koniec stycznia radna Klaudia Strzelecka wystosowała zapytanie do prezydenta Poznania w sprawie „ewentualnego przyjęcia imigrantów nielegalnie przybyłych na teren Unii Europejskiej”, w tym m.in. Włoch, Grecji czy Hiszpanii. Odniosła się do przyjętego przez Komisję Europejską paktu migracyjnego.

Jak wskazuje radna, powołując się na dane przedstawione przez portal „niezaleznapl”, Polska miałaby przyjąć w pierwszej kolejności 3 tysiące osób w ramach relokacji. Dodaje, że imigranci będą potrzebować miejsc zamieszkania, pracy, a także „jakiejś formy adaptacji”.

W zapytaniu prosi prezydenta Poznania o odpowiedzi na pytania, czy zgodzi się na przyjęcie nielegalnie przybyłych do UE imigrantów, czy są, były lub planowane są w najbliższej przyszłości rozmowy na ten temat, a także ilu imigrantów mogłaby przyjąć stolica Wielkopolski w ramach relokacji. Radna chce także dowiedzieć się, czy w sytuacji przyjęcia imigrantów, zostaną im przydzielone mieszkania socjalne, a jeśli tak, to co z osobami, które czekają na takie lokale od lat. Klaudia Strzelecka zastanawia się także, czy rozważane jest przygotowanie programu adaptacji dla takich osób.

W piśmie radna poprosiła o udzielenie „wyczerpujących odpowiedzi”.

Prezydent Poznania udzielił odpowiedzi w połowie lutego. Przypomniał, że polityka migracyjna nie należy do zadań samorządu gminnego. Dodał, że nałożenie na gminę nowych zadań, tzw. zadań zleconych, wymaga najpierw odpowiedniej ustawy.

Jacek Jaśkowiak podkreślił też, że prace nad paktem migracyjnym nie zostały ukończone. Jak do tej pory osiągnięto jedynie porozumienie dotyczące głównych założeń polityki migracyjnej i azylu. Nadal jednak konieczne jest przegłosowanie, a następnie przyjęcie aktów prawnych. Oznacza to, że obecnie nie ma przepisów krajowych dotyczących programu relokacji, a tym samym obowiązków nałożonych na gminę z tego tytułu.

Tym samym, jak wskazał prezydent, udzielenie „wyczerpujących odpowiedzi” na pytania radnej jest… niemożliwe.

Źródło: codziennypoznan.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

19 lutego 2024