Więzienie

Potulice. Współpraca Zakładu Karnego z Nadleśnictwem Szubin

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Szubin funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach prowadzą program resocjalizacji, w trakcie którego osadzeni wykonują budki lęgowe dla ptaków.

Zakład Karny w Potulicach od marca 2017 roku systematycznie współpracuje z Nadleśnictwem Szubin. Skazani z potulickiej jednostki są zatrudniani przy wykonywaniu różnych prac porządkowych w lasach, biorą udział w oznakowaniu dróg leśnych. To jeden z efektów ministerialnego programu „Praca dla więźniów”. Jednym z obszarów trwającej współpracy jest wykonanie budek lęgowych dla ptaków, które finalnie trafią do szubińskich lasów.

Działania na rzecz lasu nie ograniczają się do aktywności w terenie. Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego otrzymali także okazję do działalności proekologicznej w ramach prowadzonego programu resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i proekologicznych.

W codziennej pracy penitencjarnej i terapeutycznej funkcjonariusze potulickiej jednostki organizują więzienną rzeczywistość skazanych poprzez systematyczne tworzenie przestrzeni do działań pomocowych. To próba przemiany, a właściwie wykreowania odmiennych niż dotychczas parametrów tożsamości skazanych – zarówno indywidualnej jak i społecznej poprzez stymulowanie rozwoju struktur twórczych i wyposażanie jednostki w nowe indywidualne i społeczne kompetencje.

Źródło: oprac. za kurier-nakielski.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

11 stycznia 2022