Pomoc dla niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”
News, Niepełnosprawność

Pomoc dla niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”

Od 1 marca osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o przyznanie dofinansowania m.in. do zakupu sprzętu komputerowego, elektrycznego wózka, protezy, kursu na prawo jazdy. Uzyskanie takiej pomocy jest możliwe w ramach programu „Aktywny samorząd”. 

Na jego realizację w 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczył 189,6 mln zł (w ubiegłym roku było to 180,7 mln zł).

Tegoroczna edycja dzieli się na dwa moduły. Pierwszy dotyczy uzyskania wsparcia związanego z likwidacją barier i przewidziane są w nim cztery obszary:

■ obszar A jest związany z przezwyciężaniem bariery transportowej i przewiduje dofinansowanie np. kursu prawa jazdy oraz specjalnego oprzyrządowania do samorządu;

■ obszar B obejmuje likwidację barier w komunikowaniu się przez otrzymanie pieniędzy np. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń brajlowskich;

■ obszar C przewiduje likwidację barier w poruszaniu się. W jego przypadku możliwe jest uzyskanie wsparcia do nabycia wózka o napędzie elektrycznym oraz nowoczesnych protez;

■ obszar D zakłada pomoc dla opiekunów w zachowaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu (dofinansowanie do ponoszonych opłat z tego tytułu).

Moduł drugi programu jest skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole policealnej lub wyższej. Mogą one otrzymać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz pieniądze na opłacenie czesnego za naukę.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w formie papierowej w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub elektronicznej za pośrednictwem uruchomionego przez PFRON portalu System Obsługi Wsparcia (SOW). Aby z niego korzystać, trzeba mieć założony profil zaufany na platformie ePUAP.

Zalogować do systemu można się na: https://sow.pfron.org.pl/

Wybranie tej drogi ubiegania się o pieniądze w module pierwszym jest o tyle korzystne, że zgodnie z zasadami programu osoba niepełnosprawna będzie mogła za to otrzymać dodatkowo 10 pkt w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

O pomoc z modułu pierwszego będzie można ubiegać się od 1 marca do 31 sierpnia br. W module drugim wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będą przyjmowane do 31 marca, a na rok akademicki 2021/2022 do 10 października br.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

26 lutego 2021