Niepełnosprawne dzieci dostaną szansę na lepszą naukę
Niepełnosprawność

Niepełnosprawne dzieci dostaną szansę na lepszą naukę

Około czterech procent uczniów polskich szkół boryka się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich uczy się w szkołach specjalnych, a pozostali kształcą się w zwykłych placówkach, w ramach tak zwanej edukacji włączającej.

Rząd chce, by jak największa liczba niepełnosprawnych korzystała z tej drugiej formy nauczania. We wrześniu br. pilotażową dwuletnią działalność rozpoczną Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Powstanie 16 placówek w całej Polsce, przy szkołach specjalnych. Będą one wsparciem dla szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

W SCWEW wsparcie uzyskają nauczyciele, rodzice i uczniowie. Placówki będą prowadziły szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.

Są środki finansowe na funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. To kwota 35 mln zł. Dodatkowe finansowanie to 52 mln zł przeznaczone na szkolenia nauczycieli do edukacji włączającej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące zmian w organizowaniu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych czy planów dotyczących funkcjonowania szkół specjalnych. Ministerstwo wyjaśnia, że nie ma planów likwidacji ani szkół specjalnych, ani  poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Z roku na rok wzrasta liczba orzeczeń o różnego rodzaju niepełnosprawnościach u dzieci. Rośnie na przykład liczba uczniów ze spektrum autyzmu. Z badania Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 80 proc. dzieci zmagających się z tym zaburzeniem, które kończą szkołę powszechną, nie znajduje pracy i nie radzi sobie w życiu dorosłym. Centra mają ten wskaźnik poprawić.

Docelowo Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej mają działać w każdym powiecie.

źródło: gov.pl oraz Polskie Radio Kielce 

26 lutego 2021