Imigranci

Polska i imigranci – nie jest najlepiej

Według badania Gallupa, Polska znalazła się na 115 miejscu pod względem wskaźnika akceptacji dla imigrantów na 138 badanych państw. Jedynym pocieszeniem może być to, że jest to najlepszy wynik spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej                

Zgodnie z nowym wskaźnikiem Migrant Acceptance Index firmy Gallup wiele państw europejskich należy do najmniej chętnie akceptujących imigrantów krajów świata. To oczywiście pokłosie ostatniego kryzysu imigracyjnego. Dziewięć z 10 krajów, które uzyskały wynik na poziomie 2,39 lub mniej (z możliwych 9,0), to dawne państwa radzieckie – najczęściej zlokalizowane na Bałkanach. Izrael, który zajmował się własnym napływem osób ubiegających się o azyl z Afryki w ostatniej dekadzie, jest jedynym krajem spoza Europy, którego wyniki są niskie.

Firma Gallup utworzyła indeks akceptacji migrantów, mający na celu ocenę akceptowania przez ludzi migracji w oparciu o rosnący stopień osobistej bliskości. Indeks oparty jest na trzech pytaniach, które firma Gallup zleciła w 138 krajach w 2016 roku i USA w 2017 roku.

W przeciwieństwie do krajów najmniej akceptujących, które są geograficznie i kulturowo skupione, najlepiej nastawione do uchodźców kraje znajdują się w odmiennych częściach globu. Dwa najchętniej przyjmujące imigrantów państwa nie mogły być chyba położone dalej od siebie – Islandia uzyskała wynik 8,26, a Nowa Zelandia – 8,25. Jednak wspólnym wątkiem, który łączy wiele krajów najbardziej akceptujących, jest ich długa historia jako krajów przyjmujących migrantów.

Akceptacja dla uchodźców wzrasta wraz z wykształceniem. Osoby z co najmniej czteroletnim stażem nauki po ukończeniu szkoły średniej lub z wyższym wykształceniem są nastawione zdecydowanie przychylnie ze średnim  indeksem 5,67. Osoby z najwyższej grupy dochodowej o wartości 20 proc., które również mają większe szanse na wykształcenie wyższe, również wyróżniają się akceptacją imigrantów w porównaniu z grupami niższych dochodów. Również mieszkańcy obszarów miejskich częściej ich przyjmują, w przeciwieństwie do mieszkańców obszarów wiejskich.

Źródło: oprac. za crefo.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 sierpnia 2022