News, Wykluczenie społeczne

Polacy po 60-tce czują się nieprzydatni. Ledwie co szósty pracuje

W 2020 r. wśród Polaków w wieku powyżej 60 lat pracowało zaledwie 17,7 proc. osób. Bez zwalczenia ich przyzwyczajeń oraz panujących w narodzie stereotypów nie dobijemy do europejskiej średniej – czyli prawie 60 proc. pracujących – twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zgodnie z danymi Eurostatu, w latach 2005-2019 wskaźnik zatrudnienia wśród mieszkańców UE w grupie osób 55-64 lat wzrósł z 40 proc. do 59 proc. Również w Polsce odnotowano w tym okresie wzrost, z 27 proc. do ok. 50 proc.

Jednak obraz wyłaniający się z badań PIE jest mniej optymistyczny. Wynika bowiem z niego, że wśród Polaków w wieku 60+, pracę zawodową wykonywało 17,7 proc. osób. O ile w grupie 60-64 latków pracujących jest 39 proc., to w przypadku osób w wieku 65 lat i więcej jest to już tylko 6 proc.

Istotnym problemem wpływającym na aktywność seniorów jest wykluczenie społeczne. Aż 68 proc. osób w wieku 60+ żyje w poczuciu całkowitego lub częściowego wykluczenia, a zaledwie 12 proc. badanych nie doświadczyło żadnej formy wykluczenia. Najczęściej zgłaszanym problemem jest dyskryminacja na rynku pracy, które dotknęła aż 57 proc. seniorów.

Dla skutecznej aktywizacji seniorów konieczne będzie uwzględnienie ich potrzeb oraz barier, z jakimi osoby 60+ się stykają – twierdzą analitycy PIE. Ponad 90 proc. seniorów deklaruje, że żyje w poczuciu sensu życia i lubi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Aż 85 proc. twierdzi, że lubi się uczyć nowych rzeczy, a 82 proc. uważa, że ma jeszcze w życiu wiele do zrobienia.

Z badań PIE wynika, że poziom ucyfrowienia polskich seniorów jest relatywnie wysoki. 73 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta ze smartfona, a 70 proc. z komputera lub laptopa. Ponadto, zaledwie 8 proc. seniorów nie korzysta z żadnych urządzeń cyfrowych. Częściej ze smartfonów oraz komputerów korzystają młodsi seniorzy (60-64 lata).

Analityk z zespołu ekonomii behawioralnej PIE Radosław Zyzik wskazuje, że wśród najważniejszych rekomendacji dotyczących możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału seniorów, znajdują się przede wszystkim: zwalczanie stereotypów (zarówno wśród pracodawców, jak i samych seniorów), modyfikacje w procesach pośrednictwa pracy a także pokazywanie konsekwencji przejścia na emeryturę. Nie bez znaczenia będzie też wykorzystanie społeczności lokalnych do angażowania seniorów w działalność gospodarczą oraz wprowadzenie mechanizmu stopniowego przechodzenia na emeryturę.

źródło: money.pl

16 czerwca 2021