Niepełnosprawność

Podkarpacie. Praca dla osób niepełnosprawnych dzięki środkom unijnym

Prawie 42 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i będą rozdysponowane w formie konkursu.

Jedyną możliwą formą uzyskania wsparcia jest tworzenie miejsc pracy w tzw. podmiotach reintegracyjnych. To zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej czy kluby integracji społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać również na tworzenie tego typu placówek – informuje dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop. – Główny cel programu to wspieranie najbardziej potrzebujących, tak, aby nie zostali wykluczeni z życia społecznego – dodaje.

W regionie jest ponad 10 zakładów aktywności zawodowej.

W ubiegłym roku zatrudniały ok. 800 osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Otrzymały na ten cel prawie 26 milionów złotych wsparcia. Pieniądze przekazał m.in. PFRON i samorząd województwa.

Na koniec kwietnia na Podkarpaciu osób bezrobotnych niepełnosprawnych było 4 685.

Źródło: PR Rzeszów. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

1 czerwca 2023