News, Niepełnosprawność

Podatki 2022. Ulga rehabilitacyjna zostanie rozszerzona

W ramach przyszłorocznych zmian podatkowych modyfikacje mają objąć m.in. ulgę rehabilitacyjną w podatku dochodowym PIT. W projekcie nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów, zaproponowano rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do preferencji m.in. o wydatki na pieluchomajtki oraz wydatki na podróż i pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w sanatorium.

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu takie osoby.

Projektodawcy proponują, aby odliczeniu w ramach ulgi podlegały również wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki podkłady i wkłady anatomiczne. Odliczenie będzie limitowane kwotą 2280 zł, czyli analogicznie do innych tytułów odliczeń (opłacenie przewodników, utrzymanie psa asystującego i używanie samochodu osobowego).

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie nowego tytułu odliczenia, pozwalającego na uwzględnienie w rozliczeniu podatkowym także wydatków na pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną (zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16) na turnusie rehabilitacyjnym albo w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej.

Korzystna dla podatników powinna być też zmiana pozwalająca na odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16. Aktualnie taka możliwość dotyczy jedynie przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

„Po zmianie, podobnie jest to w przypadku używania własnego samochodu, odliczenie będzie możliwe bez względu na cel, któremu miał służyć przewóz osoby niepełnosprawnej” – zaznaczają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Źródło: podatki.biz. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.com

29 lipca 2021