News, Niepełnosprawność

Poczta Polska sprawdzonym pracodawcą dla osób niepełnosprawnych

Wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest jednym z celów Poczty Polskiej na lata 2020–2024. Spółka zawarła w tym zakresie porozumienie z Fundacją Aktywizacja w ramach projektu PFRON Praca-Integracja. Ruszyły rekrutacje w całej Polsce.

Poczta Polska przystąpiła do programu Praca-Integracja w 2018 roku. Obecnie zatrudnia blisko 1800 osób niepełnosprawnych . Chce zatrudnić kolejnych 360 pracowników ds. obsługi klienta, pracowników sortowni, kierowców (samochodów do 3,5 tony) oraz listonoszy.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę. W 2019 roku otrzymała tytuł Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.

Źródło: materiały prasowe Poczty Polskiej

12 lutego 2020