Po brexicie. Sytuacja Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie
Imigranci

Po brexicie. Sytuacja Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie

We wtorek (23 bm.) na posiedzeniu sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przedstawił informację na temat przygotowania polskich służb konsularnych do wspierania Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii w związku z wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej.

Wiceminister przypomniał, że prawa wszystkich obywateli państw UE, którzy mieszkali na Wyspach przed końcem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 r., więc także Polaków, zostały zabezpieczone w tzw. umowie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Zgodnie z danymi, którymi dysponuje MSZ, na koniec grudnia ubiegłego roku, o statusy w systemie osiedleńczym UE aplikowało ponad 903 tys. Polaków, z tego 845910 zostało rozpatrzonych przez Home Office (brytyjski odpowiednik MSWiA), z czego 662800 osób uzyskało status osoby osiedlonej, 164220 osób status osoby tymczasowo osiedlonej.

Wciąż wielu Polaków, według szacunków kilka do kilkunastu tysięcy osób, nie złożyło tego wniosku. Duża część naszych rodaków, którzy wniosków nie złożyli, to osoby, które nie posiadają ważnego dokumentu tożsamości lub osoby bezdomne.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej jest konieczne, aby po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie, który upłynął 31 grudnia 2020 r., obywatele państw UE nadal legalnie mogli mieszkać w Wielkiej Brytanii i zachować nabyte prawa. Obecnie, maksymalnie do 30 czerwca, wnioski mogą składać już tylko osoby, które były w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego.

Wielka Brytania formalnie wyszła z UE 31 stycznia 2020 r. Od tego czasu, przez 11 miesięcy, obowiązywał tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo nadal musiało wpłacać składki do budżetu Unii i przestrzegać unijnych praw i regulacji oraz pozostawać częścią jednolitego rynku UE i unii celnej. W praktyce oznaczało to konieczność przestrzegania zasad członkostwa w UE, jednak bez prawa głosu.

Od 1 stycznia natomiast obowiązuje uzgodniona 24 grudnia 2020 r. umowa handlowa zawarta między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jej zawarcie pozwoliło uniknąć tzw. twardego brexitu, który sprowadziłby relacje z UE z Wielką Brytanią do współpracy na zasadach określanych przez Światową Organizację Handlu. Dzięki umowie natomiast handel będzie się odbywał na niemal niezmienionych zasadach, tym niemniej wyjście z okresu przejściowego niesie za sobą duże zmiany dotyczące zakończenia swobodnego przepływu osób, wprowadzenia systemu imigracyjnego, konieczności ubiegania się o wizę pracowników spoza Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania weszła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, które były poprzedniczkami UE, 1 stycznia 1973 r.

źródło: opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu Forsal.pl

24 lutego 2021