Piekary Śląskie. Apel abp Stanisława Gądeckiego o solidarność z uchodźcami
Imigranci

Piekary Śląskie. Apel abp Stanisława Gądeckiego o solidarność z uchodźcami

30 maja br. w Piekarach Śląskich odbyła się pielgrzymka do Matki Bożej Piekarskiej z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – abpa Stanisława Gądeckiego. Hierarcha poprowadził mszę świętą w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wygłosił specjalną homilię do zebranych, w której zachęcał do przyjaznego patrzenia na uchodźców. 

Duszpasterz wskazał, że każde państwo ma prawo do podejmowania działań na rzecz powstrzymania nielegalnej imigracji. Podkreślił jednak różnicę między słowem imigrant a uchodźca. Apelował o okazanie solidarności z tymi, którzy przez prześladowania na tle politycznym lub religijnym muszą uciekać z własnych krajów.

Trzeba formować w sobie „serce otwarte na cały świat”, także na ludzi uciekających przed wojnami, prześladowaniami, katastrofami naturalnymi, przed pozbawionymi skrupułów przemytnikami, ludzi wyrwanych ze swoich wspólnot pochodzenia – deklarował abp Gądecki.

Kwestię budowania społeczeństwa opartego na braterstwie, pojednaniu i szacunku abp Gądecki określił jako zadanie dla każdego mężczyzny i młodego człowieka. Warto podkreślić, że pielgrzymka została zorganizowana jedynie dla osób płci męskiej. Uczestniczyć w niej mogli dorośli mężczyźni oraz młodzi chłopcy.

Potrzebne są serca gotowe na otwarcie korytarzy humanitarnych; zapewnienie schronienia, bezpieczeństwa i podstawowych świadczeń; ofiarowanie możliwości pracy i formacji; sprzyjanie łączeniu rodzin, ochronie młodocianych – dodawał.

Abp Gądecki przypominał, że wszyscy należymy do jednej rodziny i mamy takie same prawo do korzystania z dóbr Ziemi. Zwrócił także uwagę na miłość, która rodzi się z okazywania solidarności i wsparcia dla potrzebujących.

Mądrość wiary umacnia w nas przekonanie, że wszyscy należymy do jednej rodziny. Zarówno migranci, jak społeczności lokalne, które ich przyjmują i wszyscy mamy takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi, których przeznaczenie jest powszechne – komentował.

źródło: oprac. na podstawie WTV.pl

31 maja 2021