Niepełnosprawność

Paweł Wdówik o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział, że rząd dąży do zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych do 45 proc. w 2030 roku. Obecnie wskaźnik ten to 32 proc., co – jak podkreślał wiceminister – jest słabym wynikiem na tle innych europejskich krajów.

Paweł Wdówik mówił, że poważnym problemem jest bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy, która wynika między innymi z tak zwanej “pułapki świadczeniowej”.

Jak wyjaśnił, pewnie świadczenia, czyli pieniądze, które człowiek otrzymuje z powodu swojej niepełnosprawności, są tak uregulowane, że rozpoczęcie zarabiania pieniędzy przez aktywność zawodową, może się związać z częściową lub całkowitą utratą tych świadczeń.

Wiceminister podkreślał, że zatrudnienie jest tym elementem, który pozwala człowiekowi uniezależnić się od systemu pomocy społecznej, rodziny i organizacji pozarządowych. Jak mówił, od 1991 roku nie wykonaliśmy zasadniczego zwrotu w odniesieniu do rynku pracy i sposobu motywowania osób z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej.

Dlatego, jak powiedział, przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 uwzględnia podniesienie wskaźnika aktywności do 45 procent w roku 2030.

– Jeśli patrzymy na ostatnie dwa lata, kiedy ten wskaźnik wzrósł z 28 do 32 procent, to można mieć minimalną nadzieję – mówił wiceminister.

Źródło: oprac. za polskieradio24.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

22 czerwca 2022