News, Niepełnosprawność

Osoba niepełnosprawna a prawo jazdy

Część osób niepełnosprawnych może zrobić kurs na prawo jazdy, a potem zdać egzamin, które upoważnia do prowadzenia samochodów do 3,5 tony.

Posiadanie prawa jazdy i prowadzenia samochodu osobowego to duże ułatwienie dla niepełnosprawnego. Na szczęście niepełnosprawność nie zawsze przekreśla taką możliwość. Oczywiście w wielu przypadkach pojazd osoby niepełnosprawnej musi zostać odpowiednio przystosowany, co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, tak samo jak ubezpieczenie OC. Warto także pomyśleć o autocasco, NNW i assistance.

Każda osoba, która ubiega się o prawo jazdy, musi założyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Jest to elektroniczny dokument, w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące prawa jazdy – dane kandydata, kategoria, o którą się ubiega. PKK otrzymuje się w wydziale komunikacji, do którego trzeba dostarczyć: dokument tożsamości, zdjęcie, orzeczenie lekarskie.

To właśnie ten ostatni dokument jest kluczowy w przypadku niepełnosprawnych. Przepisy wskazują, że samochód osobowy może prowadzić osoba, która ma minimum dwie sprawne kończyny – jedną z nich musi być ręka. Tak więc amputacja jednej kończyny górnej nie przekreśla możliwości otrzymania prawa jazdy i prowadzenia auta. Oczywiście taki pojazd musi być odpowiednio przystosowany.

To, czy osoba niepełnosprawna, będzie mogła ubiegać się o prawo jazdy, ocenia lekarz. Na podstawie stopnia i rodzaju niepełnosprawności medyk podejmuje decyzję. Jeśli uzna, że w przypadku danego kandydata na kierowcę nie ma przeciwwskazań, a występują jedynie ograniczenia, to w zaświadczeniu wpisuje kod ograniczenia.

Kody ograniczenia w prowadzeniu samochodu po uzyskaniu prawa jazdy zapisane są w tym dokumencie. Mogą dotyczyć obowiązku odpowiedniego przystosowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej – na przykład inny układ zmiany biegów.

Podobnie jak każdy kandydat na kierowcę, osoba niepełnosprawna najpierw musi założyć PKK, a następnie zapisać się na kurs. To właśnie tutaj może pojawić się problem – nie każda szkoła nauki jazdy oferuje zajęcia praktyczne dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z braku odpowiednio przygotowanego samochodu. Niestety problem ten dotyka szczególnie niepełnosprawnych  z mniejszych miejscowości.

Po ukończeniu kursu kandydat na kierowcę musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – to ten drugi może stanowić problem. Nie wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego dysponują pojazdami przystosowanymi do przeprowadzenia egzaminu osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku to kandydat musi zorganizować odpowiednie auto – dzięki temu nie płaci on za egzamin praktyczny.

W internetowej bazie danych prowadzonej przez PIMOT można znaleźć informacje o pojazdach przystosowanych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne oraz listę WORD-ów dysponujących takimi samochodami.

Osoba niepełnosprawna, która odbywa egzamin praktyczny na swoim pojeździe lub tym wyposażonym nie płaci za niego. Niepełnosprawny może ubiegać się na wsparcie finansowe z programu PFRON. Aby z niego skorzystać, trzeba spełniać wyznaczone kryteria – na przykład być w wieku powyżej 18 lat i mieć mniej niż 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

Dodatkowe informacje na temat uzyskania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne można znaleźć w poradniku https://mubi.pl/poradniki/czy-osoba-niepelnosprawna-moze-miec-prawo-jazdy/. Warto także zapoznać się z ulgami rehabilitacyjnymi, które mogą otrzymać osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie.

Źródło: oprac. za tygodnik.pl. Zdjęcie informacyjne – fot. Shutterstock.

5 stycznia 2022