Niepełnosprawność

Opole. Propozycja dla matek niepełnosprawnych dzieci

„Napisz niesamowitą bajkę dla swojego dziecka. Znajdź chwilę dla siebie, oderwij się od codzienności i przenieś w krainę baśni, gdzie wszystko jest możliwe ” – zachęcają do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Siła kobiet 3” jego organizatorzy. 

Propozycja adresowana jest do matek doświadczających niepełnosprawności własnego dziecka. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów pisania bajek i opowiadań dla dzieci oraz wydanie książki, a także nagranie i wydanie audiobooka.

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 27 lipca mailowo pod adres: info@rehabilitacjaopole.pl lub składać osobiście w siedzibie Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji przy ul. Samborskiej 15, 45-316 Opole. Podczas rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Adresatami zadania są matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego. Drugą grupą adresatów są dzieci z niepełnosprawnością będące odbiorcami bajek oraz opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Organizatorem projektu pt. „Siła Kobiet 3” jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji. Współorganizatorem Instytut Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim.

Działania realizowane są w ramach projektu pt. „Siła Kobiet 3” finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

źródło: oprac. za Radiem Opole

7 lipca 2021