Niepełnosprawność

Obrady 32. Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej

Ponad 1000 osób z całego świata, między innymi z Kanady, USA, Szwecji, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Singapuru, zarejestrowało się na 32. Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, której główne wykłady transmitowane będą na platformie edukacyjnej Termedii od 25 do 28 listopada.

Po raz pierwszy organizatorem konferencji jest Polska, po raz pierwszy odbywa się ona wirtualnie, ale zawsze merytorycznie. Na czterech wirtualnych salach wykładowych odbywają międzynarodowe spotkania naukowe i dyskusje. Przygotowano także salę plakatową z ponad 100 pracami.

Celem i misją konferencji – jak głosi jej motto „Od dzieciństwa do dorosłości z niepełnosprawnością” jest pogłębienie wiedzy, jaką daje dynamicznie rozwijająca się opieka, rehabilitacja, społeczne i polityczne poglądy na niepełnosprawność w aspekcie dzieciństwa i wsparcie przechodzenia w dorosłość.

Odbyły się już przedkonferencyjne spotkania 32 Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Było to 6 dni wypełnionych wykładami i dyskusjami online w całości poświęconych zagadnieniom ortopedii dziecięcej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że odbyło się spotkanie niedawno powstałej Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (PANDa), w których uczestniczyli zarówno lekarze, jak i fizjoterapeuci oraz rodzice osób z niepełnosprawnością.

źródło: Termedia

konferencja, niepełnosprawni, Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej, Termedia

25 listopada 2020