Niepełnosprawność

Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Pomimo licznych akcji edukacyjnych parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez osoby nieupoważnione nadal jest dość częstym zjawiskiem. Według policyjnych statystyk w 2021 roku zarejestrowano niemal 2 000 wykroczeń tego typu. 

Legalne parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych wymaga uzyskania karty parkingowej, która nazywana jest także kartą inwalidy. Dokument ten wydaje się na osobę, a nie na pojazd i zaświadcza, kto jest uprawniony do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych. Z karty parkingowej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które samodzielnie prowadzą pojazd, oraz kierowcy, którzy przewożą samochodem osobę z niepełnosprawnością.

W celu uzyskania karty zezwalającej na parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych należy złożyć wniosek do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wymagane jest również okazanie do wglądu oryginału prawomocnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Karta wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat.

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidy bez odpowiednich uprawnień wynosi 800 zł. Poza karą finansową kierowca otrzyma 5 punktów karnych. Niedozwolone jest także nieuzasadnione posługiwanie się kartą parkingową. Za to wykroczenie grozi grzywna w kwocie do 2 000 zł.

Źródło: oprac. za motoryzacja.interia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 września 2022