Niepełnosprawność

Niepełnosprawne starsze osoby ze wsi otrzymują dodatkową opiekę w domu

Do końca listopada potrwa projekt polegający na opiece domowej osób starszych z pogłębiającą się niepełnosprawnością, mieszkających na terenach wiejskich. Projekt, który powstał w województwie podlaskim, realizowany jest w całym kraju. 

– Na pewno domy opieki są potrzebne i wykonują ogromną pracę, ale na pewno jest inaczej, gdy potrzebujący może nadal przebywać w swoim miejscu zamieszkania i to w tym środowisku, w którym najlepiej się czuje, dostaje pomoc – informuje Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Model wdrażany w 14 województwach opracował dr Paweł Grabowski w Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce.

– Obejmujemy nim ponad 200 osób w całym kraju – mówi Krzysztof Leończuk. – Do zespołu, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, fizjoterapeuta, dołączamy też opiekunki, które pomagają w codziennych czynnościach takich jak np. wstawanie czy mycie – dodaje.

Projekt jest realizowany z pieniędzy unijnych i z budżetu państwa. Po jego zakończeniu wypracowane będą rekomendacje, które mają usprawnić system opieki, by świadczyć opiekę jak najbardziej kompleksowo.

Źródło: oprac. za radio. bialystok.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot Shutterstock.

16 marca 2023