News

Nadzwyczajne wsparcie samorządów dla ukraińskich regionów i miast

Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy zachęca władze wszystkich europejskich samorządów lokalnych i regionalnych, chcących przekazać lub zabezpieczyć sprzęt ratunkowy dla ukraińskich regionów i miast, do kontaktu pod adresem SupportUkraine@cor.europa.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy.

„Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy wzywa przywódców krajowych, regionalnych i lokalnych do połączenia sił w celu udzielenia nadzwyczajnego wsparcia regionom i miastom Ukrainy w obliczu rosyjskich wysiłków zmierzających do pozostawienia Ukraińców bez domów, ogrzewania, światła i wody tej zimy” – czytamy w stanowisku przyjętym przez sojusz.

W dokumencie zaznaczono, że wykorzystanie przez Unię Europejską mechanizmu ochrony ludności w celu zabezpieczenia dostaw zastępczych generatorów energii elektrycznej i innego sprzętu pilnie potrzebnego obecnie Ukrainie, jest krokiem we właściwym kierunku. To samo dotyczy zobowiązania UE do zapewnienia pomocy finansowej w wysokości 18 miliardów euro, aby pomóc Ukrainie przetrwać zimę.

„Odbudowa Ukrainy nie jest wyzwaniem, które zaczyna się po wojnie; musi rozpocząć się teraz. Członkowie Sojuszu – oraz setki unijnych i ukraińskich władz lokalnych i regionalnych reprezentowanych przez partnerów Sojuszu – wzywają społeczność międzynarodową do wykorzystania zbliżającej się konferencji w Paryżu w grudniu w sprawie wsparcia Ukrainy w celu zwrócenia uwagi na pilne działania, jakie mogą podjąć partnerzy z sektora publicznego i prywatnego. Działania te powinny być skoordynowane, angażować wszystkie szczeble władzy i wspierać proces decentralizacji na Ukrainie – proces, który znacznie zwiększył odporność Ukrainy w obliczu rosyjskiej wojny podboju i zniszczenia” – zaznaczono w dokumencie.

Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy został utworzony w czerwcu 2022 r. przez stowarzyszenia i sieci stowarzyszeń lokalnych i regionalnych na Ukrainie i w Unii Europejskiej, zrzeszone przez Europejski Komitet Regionów. Sojusz zbudowany jest na zasadach: wspierania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy; wsparcie integracji europejskiej Ukrainy; upodmiotowienie samorządu lokalnego; strategia odbudowy oparta na zintegrowanym planowaniu na szczeblu gminnym i regionalnym; zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; rozwój i modernizacja wsi; poprawa dobrych rządów; regionalny rozwój biznesu i innowacje.

Partnerzy założyciele Sojuszu zachęcają poszczególne miasta i regiony, a także partnerów z sektora publicznego i prywatnego do przystąpienia do Sojuszu. Informacje o Sojuszu można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Regionów, który pełni funkcję sekretariatu. Administracje lokalne i regionalne UE, które chcą przekazać lub zabezpieczyć sprzęt ratunkowy dla ukraińskich regionów i miast, powinny skontaktować się z SupportUkraine@cor.europa.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy.

Prace Sojuszu są ściśle skoordynowane ze wsparciem udzielanym Ukrainie przez Unię Europejską oraz z powstającym mechanizmem koordynacji rozwijanym przez społeczność międzynarodową.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock. 

1 grudnia 2022