Przemoc domowa

Mielec. Zajęcia dla kobiet doznających przemocy

W Mielcu zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla kobiet. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA (szkoła samoobrony) oraz Komendą Powiatową Policji.

Projekt skierowany jest głównie do kobiet doznających przemocy w rodzinie, w wieku od 16 lat. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora.

Główny nacisk będzie kładziony na unikanie zagrożeń i niedopuszczanie do powstawania sytuacji krytycznych. Uczestniczki warsztatów nauczą się adekwatnych zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka, sytuacjach kryzysowych, szczególnie poprzez umiejętność redukcji stresu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Zakłada się, że nabycie przez kobiety takich umiejętności przyczyni się u nich nie tylko do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Zajęcia poprowadzi Radosław Niziołek, instruktor Mieleckiej Szkoły United KRAV MAGA. Szkolenie zostanie zrealizowane w sierpniu br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu.

Źródło: Korso.pl mieleckie. Zdjęcie Ilustracyjne – fot. Alycia Fung – Pexels

26 lipca 2021