Niepełnosprawność

Lublin. Wsparcie dla nauczycieli uczniów niepełnosprawnych

W Lublinie otwarto właśnie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. To nowość, wprowadzana na razie w ramach pilotażu. Chodzi o to, by jak najlepiej przygotowywać nauczycieli do pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Pedagodzy chwalą projekt, bo – jak przyznają – czasami brakowało im takiego specjalistycznego wsparcia.

Nowe Centrum Wspierające zostało ulokowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ulicy Hirszfelda. To zespół osób, w skład którego wchodzi m.in. ekspert do spraw edukacji włączającej, ekspert od technologii wspomagających oraz fachowcy z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej. Ich głównym zadaniem jest wsparcie nauczycieli w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym na przykład osoby słabowidzące lub z autyzmem.

Chodzi o podpowiedź, z jakich podręczników korzystać, jak dobrać programy nauczania czy skuteczne metody pracy. Eksperci będą też prowadzić lekcje otwarte, by pokazywać w praktyce, jak pracować z uczniem z trudnościami. Dodatkowo przewidziane są również indywidualne konsultacje czy organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z danej szkoły, ale też rodziców. Oprócz tego – w ramach Centrum uruchomiono wypożyczalnię sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Są to na przykład pomoce logopedyczne, których w wielu szkołach brakuje.

Cały projekt ma na razie charakter pilotażowy. Z pomocy Centrum korzystać będzie sześć wytypowanych placówek.

Miasto Lublin otrzymało na realizację tego zadania prawie 1 mln zł dofinansowania (100 procent) ze środków zewnętrznych, z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Lubelski ośrodek ma działać w ramach pilotażu na razie przez półtora roku – do czerwca 2023 roku. Podobne ośrodki powstaną w ramach pilotażu także w 23 innych miejscach w Polsce, w tym trzy na Lubelszczyźnie.

Źródło: oprac. za tokfm.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

17 stycznia 2022