Niepełnosprawność

Lublin. 50 tysięcy godzin dodatkowej pomocy

Asystent osobisty to osoba pomagająca osobom z niepełnosprawnościami. W Lublinie usługa ruszy od maja. Jest bezpłatna. Miasto otrzymało dodatkowe pieniądze na sfinansowanie programu. Chodzi o 2,3 mln zł.

Od 26 kwietnia można będzie składać wnioski o objęcie osoby niepełnosprawnej usługą asystenta osobistego. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, który zaczął realizację tego programu.

– Aktualnie miasto finansuje tę usługę ze środków własnych, a ponad 2,3 mln zł, które otrzymamy z Funduszu Solidarnościowego, pozwolą na świadczenie kolejnych 50 tysięcy godzin usług. Pomoc asystenta umożliwia naszym mieszkańcom większą aktywność i niezależność, poprzez wsparcie ich w codziennych sprawach – mówi Monika Lipińska, z-ca prezydenta Lublina.

– Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.

Uczestnik programu otrzyma pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranego miejsca.

– Ponadto w załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej – wylicza Boguta.

Pomoc jest bezpłatna. Przysługuje dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Drugą grupą uprawnionych do pomocy są osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Osoba objęta programem może liczyć na pomoc w wymiarze od 360 do 840 godzin.

– Usługę asystenta osobistego będą realizowały trzy organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszenie Synergia, Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Podmioty te oferują także pomoc w dopełnieniu formalności osobom, które mają problem w samodzielnym złożeniu dokumentów – dodaje Boguta.

Program ruszy od maja. Będzie realizowany do końca roku.

Źródło: oprac. za kurierlubelski.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

26 kwietnia 2022