Seniorzy

Łódź. Teleopaski dostępne dla seniorów

Na ten moment dostępnych jest 360 z 500 teleopasek, które przeznaczone zostały dla łódzkich seniorów w związku z projektem „Teleopieka dla łódzkich Seniorów”, realizowanym w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Usługa dedykowana jest osobom starszym, po przebytych udarach, zawałach, narażonym na utratę przytomności, mającym problemy z pamięcią, które wynikają z przebytych chorób lub zabiegów, osobom niepełnosprawnym, jak i również pozostającym samotnie w swoich domach.

Opaska bezpieczeństwa pozwoli seniorowi sprawdzać podstawowe czynności życiowe: mierzyć temperaturę, tętno, saturację, aktywność fizyczną, jak również wykryje upadek oraz pozwoli na błyskawiczne powiadomienie służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia. Do tego właśnie ma służyć przycisk SOS. Opaska bezpieczeństwa pozwoli również komunikować się ze specjalnym centrum monitoringu i opiekunami.

Źródło informacji i zdjęcia – lodz.pl.

15 lipca 2022