Seniorzy

Łódź. Poszukiwani wolontariusze pomagający seniorom

Wsparcie podczas robienia zakupów lub też pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby (m.in. produktów spożywczych i środków higieny osobistej), wspólne spacery i rozmowy, towarzyszenie w wyprowadzaniu psa, a także pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, umawianiu wizyt lekarskich oraz realizacji recept… To część czynności dnia codziennego, w których chętni mogą wesprzeć łódzkich seniorów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje wolontariuszy, którzy w ramach programu pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, znaleźliby czas i ochotę na pomoc osobom powyżej 65 roku życia mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu (m.in. ze względu na stan zdrowia) oraz czującym się samotnie.

Wolontariuszem w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” może zostać każda, pełnoletnia osoba – mile widziane są także osoby starsze, którym pozwalają na to siły i zdrowie. Nie potrzeba żadnych specjalnych kwalifikacji i umiejętności – wystarczy empatia, trochę wolnego czasu i dobre chęci. Każdy wolontariusz podpisze umowę z łódzkim MOPS. Będzie też wyposażony w imienny identyfikator, dzięki czemu senior będzie wiedział, z kim ma do czynienia.

Zainteresowani wolontariusze mogą zgłosić się wysyłając maila na adres: wolontariat.senior@mops.lodz.pl lub też telefonując pod numer telefonu: (42) 685 43 50 (telefon jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-16 oraz we wtorki – w godz. 9-17). Pod wskazanym adresem mailowym oraz numerem telefonu można także uzyskać wszystkie szczegółowe informacje na temat programu i wolontariatu będącego jego częścią.

Program będzie realizowany do końca 2022 r.

***

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok jest finansowany ze środków budżetu państwa (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Kwota dofinansowania (moduł I oraz moduł II programu) to 512.000 zł.

Źródło: oprac. za lodz.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

 

13 maja 2022