Uchodźcy z Ukrainy, Video

Kraków. Pomóż uruchomić centrum pobytu dla sierot wojennych

Wielu dzieciom wojna zabrała spokój i dzieciństwo. Wiele z nich straciło też rodziców i najbliższych. Są wśród nich i takie dzieci, które już wcześniej były doświadczone przez życie. Do wybuchu wojny mieszkały w sierocińcach, które po 24. lutego musiały opuścić w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca.

Dla dobra tych dzieci, niezbędne jest pilne stworzenie miejsca, które da im poczucie bezpieczeństwa, umożliwi poradzenie sobie z doświadczeniem wojny oraz ułatwi adaptację do nowych warunków zapewniając im prawidłowy rozwój.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci pochodzenia ukraińskiego chce uruchomić w Krakowie specjalistyczno-terapeutyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Aby to jednak zrobić w krótkim czasie, potrzebne jest wsparcie finansowe osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Na stworzenie tego miejsca potrzeba około 6 mln zł. Dodatkowo szacujemy, że jego późniejsze funkcjonowanie może kosztować blisko 2,5 mln zł w skali roku.

Na potrzeby promocji zbiórki powstał dwuminutowy film, w którym udział wzięli kilkuletni chłopcy będący uchodźcami wojennymi z Ukrainy.  Teraz, kiedy są już bezpieczni, dzielą się z nami swoimi traumatycznymi przeżyciami i przedstawiają opisy wojny, które chcielibyśmy trwale wymazać z ich pamięci.

Prosimy pomóżcie nam stworzyć bezpieczny dom dla dzieci doświadczonych przez wojnę.

Wpłaty z zagranicy:

BPKOPLPW 32 1020 2892 0000 5702 0662 7352

Wpłaty w Polsce:

32 1020 2892 0000 5702 0662 7352

Treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków darowizna na stworzenie Placówki dla dzieci

Źródło: informacji, zdjęcia i filmu: mops.krakow.pl. 

8 kwietnia 2022