Kompleksowa rehabilitacja pomoże niepełnosprawnym w podjęciu pracy oraz powrocie do niej po chorobie lub wypadku
News, Niepełnosprawność

Kompleksowa rehabilitacja pomoże niepełnosprawnym w podjęciu pracy oraz powrocie do niej po chorobie lub wypadku

PFRON wznowił rekrutację do Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji. Dzięki prowadzonym zajęciom zawodowym, psychospołecznym i medycznym, osobom niepełnosprawnym umożliwiane jest podjęcie pracy lub powrót do niej po chorobie czy wypadku.

Projekt kompleksowej rehabilitacji dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To także szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby osiągnąć sukces poprzez podjęcie pracy na miarę swoich możliwości.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

  • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
  • psychospołecznym – m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
  • medycznym – poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej to 3 miesiące, jednak istnieje możliwość wydłużenia tego okresu.

Funkcjonowanie Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

***

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowany jest m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu. Czekają tam na chętnych z Wielkopolski i sąsiednich regionów. Zgłoszenia przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontakt z Patrycją Królak z oddziału wielkopolskiego PFRON: tel. 505 449 767, e-mail: pkrolak@pfron.org.pl.

źródło: Głos Wielkopolski

1 sierpnia 2020