Przemoc domowa

Kamienna Góra. Podsumowali projekt „Powiedz Nie Przemocy”

W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się 30 listopada konferencja podsumowująca realizację projektu „Powiedz Nie Przemocy”, który był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, a finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz budżetu Miasta Kamienna Góra.

Podczas konferencji zaprezentowana została „Diagnoza zjawiska przemocy wśród grup ryzyka w Gminie Miejskiej Kamienna Góra 2022„ opracowana w ramach działań projektowych. Przedstawiony dokument będzie wyznaczał kierunek działania dla instytucji działających na terenie miasta Kamienna Góra i zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dokument zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Następnie omówione zostały wszystkie działania zrealizowane w trakcie trwania projektu.

Ostatnim punktem konferencji był wykład psychologa na temat definicji przemocy oraz jak rozpoznać wczesne symptomy i jak zapobiegać zjawisku przemocy szeroko pojętej.

Źródło informacji i zdjęcia: czadrow24.pl.

1 grudnia 2022