Niepełnosprawność

„Dzielmy się skarbem!”. Jubileusz 50-lecia ruchu „Wiara i Światło”

Za 50 lat istnienia wspólnot „Wiara i Światło” w świecie dziękowali 17 bm. na Jasnej Górze jego przedstawiciele. Ruch ma charakter międzynarodowy i ekumeniczny, skupia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciół. Hasłem przewodnim ogólnopolskiego świętowania jest zachęta: „Dzielmy się skarbem!”.

Wspólnoty „Wiara i Światło” narodziły się z pragnienia, by pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie odnaleźć należne im miejsce w Kościele i społeczeństwie. Ruch ten powstał jako odpowiedź na ból rodziców, którzy – z racji niepełnosprawności ich dzieci – byli marginalizowani zarówno przez społeczeństwo, jak i Kościół.

Ruch ”Wiara i Światło” powstał w Lourdes na Wielkanoc 1971 r. Narodził się z pragnienia, by pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie odnaleźć należne im miejsce w Kościele i społeczeństwie.

Za datę powstania ruchu Wiara i Światło uznaje się 12 kwietnia 1971 r., Wielkanocny Poniedziałek, kiedy to 12 tysięcy pielgrzymów z 15 krajów, wśród nich 4 tysiące osób z niepełnosprawnością intelektualną, spotkało się przy Grocie w Lourdes. W opisach tamtych dni przewija się wspomnienie chóralnego: „Alleluja!..” śpiewanego na ulicach małego francuskiego miasteczka. „Wiara i Światło” dzisiaj to ponad 1400 wspólnot na całym świecie.

Pierwsza wspólnota Wiara i Światło” w naszym kraju powstała w 1978 r. we Wrocławiu z inicjatywy Teresy Brezy, matki Joasi z Zespołem Downa. Obecnie w Polsce jest ich ok. 90, skupionych w czterech prowincjach.

źródło: eKai

18 lipca 2021