Niepełnosprawność

Jelenia Góra. Konkurs promujący integrację osób niepełnosprawnych 

Konkurs jest pretekstem do wywołania dyskusji publicznej na temat  zrozumienia szeroko pojętej niepełnosprawności. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych (tj. dzieci, młodzież, seniorzy, uczniowie szkół, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych itp.) i polega na stworzeniu pracy graficznej nawiązującej do promocji otwartości i zrozumienia niepełnosprawności, stanowiącej połączenie obrazu i tekstu lub krótkiego filmu video.

Celem konkursu jest:

  • propagowanie postawy i otwartości na „inność”, w szczególności  niepełnosprawność;
  • eliminowanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;
  • zwiększanie wrażliwości na drugiego człowieka w społeczeństwie;
  • poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyrabianie w społeczeństwie postawy zrozumienia i akceptacji, a nie współczucia i litości.
  • integracja środowiska lokalnego, w tym organizacji działających na rzecz  osób z niepełnosprawnościami ;
  • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

Prace mogą zostać wykonane w różnorodnych formach (m.in. plakat, mem, grafika, kolaż, zdjęcie, obraz, komiks itp.) i dowolnych technikach graficznych, z wykorzystaniem dowolnej formy tekstu (sentencja, motto, hasło, dialog, cytat, żart, itp.).

Pracą może być film wideo. Czas trwania nagrania maximum 60 sekund.

Prace można nadsyłać do 10 października br. Na 22 października przewidziano wernisaż.

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Nasza Fundacja”. Dofinansowany przez Miasto Jelenia Góra.

Tu można pobrać regulamin.

Źródło: oprac. za oficjalnym portalem Jeleniej Góry. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

25 września 2021