Wykluczenie społeczne

Jaworzno. 30-lecie Jadłodajni Miejskiej

30-lecie działalności świętowali pracownicy i dyrekcja Jadłodajni Miejskiej. Od kilkudziesięciu lat jaworznicka placówka serwuje obiady dla kilkuset jaworznian dziennie. Życzenia dalszych lat działalności złożył na ręce kierownik jadłodajni Ewy Kamych-Szczęch, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Statystyki są nieubłagane – w naszym kraju nie brakuje głodnych ludzi… Aby skutecznie zniwelować ten problem w Jaworznie, miasto prowadzi zdecydowane działania mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym. W Jaworznie pomoc żywnościowa realizowana jest wielotorowo, szczególnie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z głównych sposobów niesienia realnej pomocy jest działalność Jadłodajni Miejskiej, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wsparcia osobom w zakresie całodziennego wyżywienia. Jadłodajnia jest placówką gastronomiczną o charakterze otwartym – mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci wspomagani przez świadczenia pomocy społecznej. Dzięki temu marża handlowa w znaczącym stopniu pokrywa wydatki na utrzymanie placówki. Wedle obliczeń dziennie jadłodajnia serwuje blisko tysiąc posiłków, z czego większość to posiłki dla podopiecznych MOPS, pozostałe przeznaczone są dla innych konsumentów.

Oprócz posiłków wydawanych na talony dla osób korzystających z pomocy jaworznickiego MOPS-u, jadłodajnia zapewnia również posiłki podopiecznym Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Domów Noclegowych dla Osób Bezdomnych oraz innych ośrodków wsparcia. Ponadto przygotowuje wigilie dla samotnych i bezdomnych oraz Ogniska Wychowawczego w Jaworznie. Natomiast podczas ferii i wakacji dostarcza obiady dla podopiecznych Ogniska Wychowawczego.

Jadłodajnia Miejska zgodnie ze statutem pełni rolę placówki strategicznej, współpracując z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wydaje posiłki dla osób biorących udział w akcjach ratowniczych o znamionach kryzysu oraz osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe bądź zdarzenia losowe.

Źródło informacji i zdjęcia: jaworzno.pl.

8 grudnia 2022