Niepełnosprawność

IX Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2021

15 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie filia w Olkuszu rozstrzygnięto konkurs IX Małopolskich Impresji Poetyckich Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2021 organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej działający w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.

Tegoroczna edycja poświęcona była poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z okazji jego 100 rocznicy urodzin. Poezja Baczyńskiego jest powszechnie znana. Zdecydowanie mniej jest znana jego twórczość i pasja plastyczna.

Połączenie poezji i malarstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stało się inspiracją dla organizatorów w tegorocznym konkursie, na który wpłynęło 58 nagrań z recytacją wierszy oraz 48 obrazów interpretujących utwory poetyckie. Prace plastyczne tworzyli nauczyciele oraz instruktorzy przygotowujący uczestników do recytacji. Zaskoczeniem dla organizatorów było ogromne zainteresowanie innowacyjną formą konkursu. Prace napływały z odległych miejscowości Małopolski.

Członkowie jury powołani przez organizatora, dokonali trudnego wyboru wyłaniając zwycięzców IX Impresji. Należy jednak podkreślić, iż w tym niezwykłym wydarzeniu kulturalnym zwycięzcami są wszyscy biorący udział, zaznaczając swoją obecnością indywidualność, charakter oraz moc wyrazu, która przełamuje bariery niedostępności do źródeł kultury.

Już za rok, podczas jubileuszowych X Impresji Poetyckich prace plastyczne będą ponownie wyeksponowane dla szerokiego grona publiczności. Natomiast w tym roku obrazy można oglądać jeszcze w ramach wystawy pokonkursowej w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu, a kolejnymi miejscami będą, Klub Przyjaźń w Olkuszu oraz Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu.

Wszystkie filmy autorskie z recytacjami utworów zamieszczone są na facebooku.

Źródło: oprac. za Przeglądem Olkuskim. Zdjęcie – organizatorzy.

23 listopada 2021