Niepełnosprawność

Górki. Niebawem rusza Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Zbliża się do końca adaptacja pomieszczeń w byłej szkole w Górkach, gmina Leoncin, do celów Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Mimo opóźnienia spowodowanego obecną sytuacją na rynku usług budowlanych, wójt gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak zapowiada oddanie inwestycji we wrześniu

Gmina Leoncin jest jedną z 29 gmin z terenu kraju, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Inwestycja polega na przebudowie dawnej szkoły podstawowej w Górkach na potrzeby Centrum, a następnie jego wyposażeniu, celem stworzenia szczególnych warunków do samodzielnego i niezależnego zamieszkiwania.

Powstało 13 pokoi z łazienkami, część wspólna dla uczestników z kuchnią kateringową i aneksem kuchennym oraz stołówką. Sala dziennego pobytu z pokojem rehabilitacyjnym i gabinetem medycznym dopełnia całości. Ośrodek zajmie część parteru i piętro, a komunikację zapewni winda. Teren wokół budynku będzie wykorzystywany przez uczestników do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Pozyskaną dotację w kwocie 2 mln zł uzupełniły środki własne gminy. We wrześniu ruszy również Centrum Rehabilitacji. To inwestycja sfinansowana ze środków, które Gmina Leoncin otrzymała za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”.

Źródło: oprac. za nowodworski.info. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

30 lipca 2022