Niepełnosprawność

Gmina Kozienice. Środowiskowy Dom Samopomocy już działa

W Nowej Wsi w gminie Kozienice oddano do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wyremontowano budynek, w którym kiedyś mieściła się szkoła.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D). Dom jest przeznaczony dla osób, które ze względu na przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność mają poważne trudności w życiu codziennym, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają natomiast opieki oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w celu jak największego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi pomoże 30 osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i opiekunom. To pierwsza taka placówka na terenie powiatu kozienickiego.

Kwota dofinansowania utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi pod Kozienicami wyniosła niewiele ponad 2,5 mln zł. Wartość całego zadania to ponad 2,6 mln zł.

Źródło: oprac. za cozadzien.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

23 czerwca 2022