Bezdomność

Gdynia. Z nowego badania wynika, że jest nieznacznie mniej osób bezdomnych

17 grudnia zakończyło się gdyńskie badanie socjodemograficzne osób bezdomnych. Wstępne wyniki pokazują, że liczba osób w kryzysie bezdomności nieznacznie spada. 

Tegoroczne badanie trwało od 13 do 17 grudnia. Jego główna idea to pozyskanie informacji o liczbie osób bezdomnych na zasadzie stopklatki, czyli w krótkim, ściśle określonym czasie. Głównym organizatorem badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, który wspierali koalicjanci m.in.: policja, straż miejska, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, pracownicy szpitali i organizacji pozarządowych – łącznie ok. 30 osób.

Badanie odbywało się na terenie całej Gdyni, zarówno stacjonarnie w placówkach dedykowanych osobom bezdomnym, mieszkaniach wspieranych i szpitalach, jak i podczas specjalnych, codziennych patroli w tzw. miejscach niemieszkalnych, czyli na ulicach, w pustostanach, klatkach schodowych, altanach. Wszędzie tam, gdzie organizatorzy przewidywali spotkać osoby bezdomne.

– Od 20 lat organizujemy takie badania na terenie Gdyni, pierwsze miało miejsce w 2001 roku – zauważył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wcześniej na poziomie województwa całe badanie koordynowane było przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ale w tym roku badania zostały zawieszone. Gdynia postanowiła jednak przeprowadzić je sama przede wszystkim po to, aby mieć aktualną wiedzę o sytuacji osób bezdomnych. Ważne jest dla nas, aby zachować kontynuację danych, zebranych podczas poprzednich badań.

Wstępne tegoroczne wyniki pokazują, że tendencja spadkowa utrwala się i osób bezdomnych jest w Gdyni coraz mniej. Z badania wynika, że jest na terenie miasta 290 czyli o 17 osób mniej niż w badaniu z 2019 roku. Zdecydowana większość objęta jest wsparciem i przebywa w placówkach, a jedynie ok. 50 osób doświadcza tzw. bezdomności ulicznej.

Podstawą badania był kwestionariusz zawierający pytania m.in. o przyczyny trudnej sytuacji, potrzeby, oczekiwania, stan zdrowia, wiek, czas pozostawania w bezdomności oraz czy zaszczepiły się przeciw Covid-19. Wszystkim osobom spotkanym w miejscach niemieszkalnych była proponowana pomoc. Gdy istniała taka konieczność ratownicy udzielali konsultacji medycznych na miejscu, zmieniali opatrunki.

Źródło: oprac. za gdynia.pl. Zdjęcie archiwum UM.

21 grudnia 2021