Niepełnosprawność

Gdynia. Dodatkowe wsparcie dla niepełnosprawnych

Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności w połączeniu z sytuacjami kryzysu psychicznego, które dotknęły wielu osób w ostatnim czasie, były powodem uruchomienia specjalnego wsparcia dla najbardziej potrzebujących Gdynian. Konsultacje z dietetykiem i z terapeutą, zakup narzędzi do komunikacji alternatywnej oraz sprzętu sportowego i do rehabilitacji, powstanie siłowni zewnętrznej to tylko część działań, które w ubiegłym roku zrealizował MOPS na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach dodatkowego wsparcia.

Projekt finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przy udziale środków własnych Gdyni. Dzięki projektowi w 2021 roku udało się przeznaczyć blisko sto tysięcy złotych na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie uzyskali lokatorzy mieszkań chronionych i wspieranych, podopieczni dziennych ośrodków wsparcia jak i osoby przebywające w całodobowym Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32A.

Dzięki temu projektowi udało się udzielić indywidualnej pomocy 120 mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz 12 osobom z ich rodzin. Choć w 2021 roku priorytetem było bezpieczeństwo epidemiologiczne, dzięki zakupionemu sprzętowi poszerzono zakres usług, a to miało pozytywny wpływ na stan zdrowia osób korzystających ze wsparcia.

Dużym wyzwaniem w ubiegłym roku okazała się przedłużająca się izolacja społeczna. W Gdyni skupiono się na tym, aby osoby z niepełnosprawnościami wychodziły z domu i aby aktywnie spędzały czas. Na zmianę stylu życia wpłynęły zorganizowane w tym czasie spotkania oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Na Obłużu, przy kompleksie mieszkań wspieranych zamontowano siłownię zewnętrzną, wyposażoną w rowerek stacjonarny, wahadło, twister, maszynę imitującą chód narciarza oraz maszynę imitującą bieg. Będą z niej mogli korzystać również uczestnicy pobliskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodki wsparcia zostały wyposażone w kijki do nordic walking.

Równie ważną kwestią w 2021 roku było zadbanie o bezpieczeństwo i nierozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 oraz minimalizowanie skutków w przypadku jego wystąpienia. Mając na uwadze wiek i przewlekły charakter schorzeń pensjonariuszy ośrodka, należy stwierdzić, że u osób tych występuje obniżona odporność. W związku z pandemią utworzono strefy izolacji i kwarantanny. Ważnym aspektem jest wsparcie finansowe, które otrzymała placówka. Pozwoliło ono na dodatkowe wyposażenie ośrodka w sprzęt rehabilitacyjny (pionizator, rower treningowy poziomy, elementy do UGULA, łóżka), lampę do dezynfekcji, wózek transportowo – kąpielowy, wózek zabiegowy oraz środki ochrony indywidualnej dla podopiecznych i personelu.

Kolejnym celem, który udało się zrealizować w 2021 roku było ułatwienie komunikacji osobom z niepełnosprawnościami. Zakupiono tablety, laptopy oraz sprzęt stosowany w komunikacji alternatywnej, czyli sygnalizatory odpowiedzi i komunikatory. Osoby z niepełnosprawnościami w bezpieczny sposób uczestniczyły zajęciach online i mogły pozostać w stałym kontakcie z osobami, z którymi wcześniej spotykały się w formie stacjonarnej.

Źródło: oprac. za gdynia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

19 stycznia 2022