Detoks narkotykowy to furtka do lepszego życia
News, Uzależnienia

Detoks narkotykowy to furtka do lepszego życia

Czas dojrzewania u niektórych nastolatków bywa burzliwy – buzujące hormony, formująca się osobowość i poczucie pewności siebie, trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej to tylko część problemów, z jakimi borykają się dzisiejsi nastolatkowie. Co wrażliwsi i bardziej podatni na wpływy mogą zacząć szukać ucieczki w narkotykach.

Kamuflowanie problemu w dłuższej perspektywie nie jest możliwe. Co zatem powinien zrobić rodzic i opiekun? Jakie są pierwsze symptomy uzależnienia?

Szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków zawodowych i prywatnych może prowadzić do braku należytej uwagi w stosunku do dziecka. Nastolatkowie tylko z pozoru nie potrzebują kontaktu z rodzicem – reagowanie agresją (niekiedy bez wyraźnego powodu) to często wyraz nieumiejętnego radzenia sobie z emocjami i huśtawką nastrojów.

Mechanizm powstawania uzależnienia jest skomplikowany i może wynikać zarówno z problemów w domu, jak i tych szkolnych czy z grupą rówieśniczą. Chęć odreagowania negatywnych emocji może niekiedy prowadzić do uzależnienia od narkotyków. Jakie sygnały należy uznać jako niepokojące?

  • znaczne ograniczanie kontaktów z rodziną,
  • nieodpowiadanie na pytania o nowe znajomości,
  • potrzeba większego kieszonkowego,
  • podkradanie pieniędzy lub sprzętów,
  • trudności z nauką i pogorszenie wyników, wagarowanie,
  • spadek zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.

Przeprowadzenie detoksu ma finalnie skutkować przywróceniem funkcjonowania organizmu sprzed uzależnienia. Doprowadzenie do tego stanu jest realne przy wsparciu medycznym. Fachowy detoks narkotykowy opiera się na indywidualnej metodzie leczenia, dostosowanej do potrzeb każdego podopiecznego. Połączenie zarówno terapii farmakologicznej jak i terapeutycznej daje największe szanse na wyjście z nałogu.

Czas niezbędny na przeprowadzenie detoksu narkotykowego jest trudny do oszacowania – wszystko zależy od wielu czynników. Można jednak wskazać ramy czasowe, które wahają się od ok. 2 tygodni do miesiąca. Wizyta w ośrodku zajmującym się przeprowadzaniem odtrucia po narkotykach nie musi być stygmatyzująca, a stanowić drogę do nowego, lepszego życia.

źródło: legio24

30 września 2020