Bezrobotność

Czerwcowe bezrobocie w Unii Europejskiej

Bezrobocie w Unii Europejskiej w czerwcu wyniosło 7,1 procent, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego zarówno w stosunku do maja 2021, jak i czerwca 2020 roku – wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W Polsce stopa bezrobocia obniżyła się w czerwcu do poziomu 3,6 procent.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w czerwcu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,6 proc. wobec 3,8 proc. w maju – podał Eurostat.

W czerwcu stopa bezrobocia w strefie euro wyrównana sezonowo wyniosła 7,7 proc., co oznacza spadek w porównaniu do sytuacji przed rokiem, kiedy wskaźnik wynosił 8 proc. także w maju 2021 bezrobocie w strefie euro było na poziomie 8 proc. Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej w minionym miesiącu wyniosła zaś 7,1 proc., podczas gdy w maju było to 7,3 proc., podobnie jak w czerwcu 2020 roku.

Eurostat szacuje, że w czerwcu bez pracy pozostawało 14,9 mln osób, w tym 12,5 mln mieszkańców krajów strefy euro. W porównaniu z majem liczba bezrobotnych obniżyła się o 487 tys. osób w UE i o 423 tys. w strefie euro. W odniesieniu do analogicznego okresu przed rokiem zanotowano spadek o odpowiednio 397 tys. i 339 tys.

Na tym tle pozytywnie wypada Polska. Z danych Eurostatu wynika bowiem, że nasz kraj może się pochwalić trzecią najniższą stopą bezrobocia w całej Unii Europejskiej (miejsce to zajmujemy ex aequo z Maltą). W czerwcu bezrobocie w Polsce było na poziomie 3,6 proc. wobec 3,8 proc. w maju. Liczba bezrobotnych w czerwcu wyniosła 614 tys. wobec 648 tys. w maju.

Polskę i Maltę wyprzedziły jedynie Czechy i Holandia. U naszych sąsiadów zanotowano stopę bezrobocia na poziomie 2,8 proc., podczas gdy w Holandii było to 3,2 proc. Z drugiej strony znalazły się Grecja i Hiszpania, gdzie pojawiły się dwucyfrowe poziomy. W obu tych krajach stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła po 15,1 proc.

Źródło: TVN 24. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay, mapa Eurostat

30 lipca 2021